Debka: ISIS declares war on the US dollar with the “gold dinar”

The Islamic State on Sunday, Aug. 30, launched a new campaign to destabilize the US Dollar with a 54-minute video tape, produced to the professional standards of New York Madison Avenue. for general distribution. This is the first known instance of a terrorist organization declaring financial war on America. Graphic diagrams and figures are displayed to demonstrate that the mighty dollar is nothing but a piece of paper, whose value declines year by year when this is realized.

Why Meaningfulness Matters More Than Happiness

In September 1942, Viktor Frankl, a prominent Jewish psychiatrist and neurologist in Vienna, was arrested and transported to a Nazi concentration camp with his wife and parents.

Three years later, when his camp was liberated, most of his family, including his pregnant wife, had perished — but he, prisoner number 119104, had lived.

Read more: http://www.businessinsider.com/a-lesson-about-happiness-from-a-holocaust-survivor-2014-10#ixzz3kR6uY96z

Roosevelt ziewał znudzony

Niemal już zapomniany Karski zmarł dziesięć lat temu w USA. Jako kurier warszawskiego podziemia w samym środku wojny informował aliantów w Londynie i Waszyngtonie o losie Żydów w opanowanej przez nazistów Europie, o umierających w warszawskim getcie i o ich zagładzie w obozach koncentracyjnych. Był ambasadorem holokaustu na mocy własnego doświadczenia długo przedtem, zanim określenie to przeniknęło do powszechnej świadomości i do sumienia świata.

%d bloggers like this: